Firme CG

Firme Crne gore portal

Osnovne informacije

Firme CG

81000 Podgorica
Crna Gora


Delatnost (klasifikacija delatnosti):
6312 Veb portali

Ključna osoba: Firme Crne gore
Godina osnivanja: 2014.
Ključne reči: veb portal, privredni subjekti, firme

Datum promene podataka: 2014-10-21

Nadopunite, uredite ili obrisite podatke za Firme CG

O nama

Nadopunite, uredite ili obrisite podatke za Firme CG

Reference

Nadopunite, uredite ili obrisite podatke za Firme CG

Usluge i proizvodi (delatnosti)

Delatnost prema klasifikaciji:
6312 Veb portali

Osnovne delatnosti:
  • Usluge

Gde smo?

Kontaktirajte Firme CG

Nažalost subjekt Firme CG nije moguće kontaktirati putem ovog obrasca jer email kontakt se ne nalazi evidentiran u našoj bazi.
Ako ste vlasnik subjekta ili djelatnik, svakako preporučujemo da Nadopunite, uredite ili obrisite podatke za Firme CG.

Hvala.